יומן כרמל II-108, מיום 8 בנובמבר, 1952

1952
  • דירוג