יומן כרמל II-107, מיום 22 באוקטובר, 1952

1952
  • דירוג