יומן כרמל II-105, מיום 27 בספטמבר, 1952

1952
  • דירוג