יומן כרמל II-104, מיום 13 בספטמבר, 1952

1952
  • דירוג