יומן כרמל II-103, מיום 1 בספטמבר, 1952

1952
  • דירוג