יומן כרמל II-093, מיום 30 בפברואר, 1952

1952
  • דירוג