יומן כרמל II-090, מיום 19 בינואר, 1952

1952
  • דירוג