יומן כרמל II-091, מיום 2 בפברואר, 1952

1952
  • דירוג