יומן כרמל II-092, מיום 16 בפברואר, 1952

1952
  • דירוג