יומן כרמל II-089, מיום 5 בינואר, 1952

1952
  • דירוג