יומן כרמל II-088, מיום 29 בדצמבר, 1951

1951
  • דירוג