יומן כרמל II-087, מיום 8 בדצמבר, 1951

1951
  • דירוג