יומן כרמל II-086, מיום 24 בנובמבר, 1951

1951
  • דירוג