יומן כרמל II-084, מיום 27 אוקטובר, 1951

1951
  • דירוג