יומן כרמל II-082, מיום 29 בספטמבר, 1951

1951
  • דירוג