יומן כרמל II-081, מיום 13 באוקטובר, 1951

האוניה ''רימון'' עוגנת בארץ

1951
  • דירוג