יומן כרמל II-083, מיום 13 באוקטובר, 1951

1951
  • דירוג