יומן כרמל II-078, מיום 4 באוגוסט, 1951

1951
  • דירוג