יומן כרמל II-070, מיום 21 באפריל, 1951

1951
  • דירוג