יומן כרמל II-066, מיום 17 בפברואר, 1951

מפגש ראשון של מועצות מקומיות בישראל

1951
  • דירוג