יומן כרמל II-066, מיום 17 בפברואר, 1951

1951
  • דירוג