יומן כרמל II-065, מיום 3 בפברואר, 1951

1951
  • דירוג