יומן כרמל II-064, מיום 20 בינואר, 1951

1951
  • דירוג