יומן כרמל II-062, מיום 23 בדצמבר, 1950

1950
  • דירוג