יומן כרמל II-061, מיום 9 בדצמבר, 1950

1950
  • דירוג