יומן כרמל II-058, מיום 28 באוקטובר, 1950

1950
  • דירוג