יומן כרמל II-056, מיום 30 בספטמבר, 1950

1950
  • דירוג