יומן כרמל II-055, מיום 16 ספטמבר, 1950

1950
  • דירוג