יומן כרמל II-054, מיום 2 בספטמבר, 1950

1950
  • דירוג