יומן כרמל II-053, מיום 19 באוגוסט, 1950

1950
  • דירוג