יומן כרמל II-052, מיום 5 באוגוסט, 1950

1950
  • דירוג