יומן כרמל II-043, מיום 1 באפריל, 1950

1950
  • דירוג