יומן כרמל II-042, מיום 18 במרץ, 1950

1950
  • דירוג