יומן כרמל II-040, מיום 18 בפברואר, 1950

1950
  • דירוג