יומן כרמל II-039, מיום 4 בפברואר, 1950

1950
  • דירוג