יומן כרמל II-037, מיום 7 בינואר, 1950

1950
  • דירוג