יומן כרמל II-036, מיום 24 בדצמבר, 1949

1949
  • דירוג