יומן כרמל II-035, מיום 11 בדצמבר, 1949

1949
  • דירוג