יומן כרמל II-033, מיום 19 בנובמבר, 1949

דברי שר החוץ שרת לפני צאתו לעצרת ה''או''ם'' בטסקסס

1949
  • דירוג