יומן כרמל II-033, מיום 19 בנובמבר, 1949

1949
  • דירוג