יומן כרמל II-031, מיום 22 באוקטובר, 1949

1949
  • דירוג