יומן כרמל II-030, מיום 9 באוקטובר, 1949

1949
  • דירוג