יומן כרמל II-029, מיום 25 בספטמבר, 1949

1949
  • דירוג