יומן כרמל II-027, מיום 27 באוגוסט, 1949

1949
  • דירוג