יומן כרמל II-024, מיום 16 ביולי, 1949

1949
  • דירוג