יומן כרמל II-023, מיום 2 ביולי, 1949

1949
  • דירוג