יומן כרמל II-020, מיום 21 במאי, 1949

1949
  • דירוג