יומן כרמל II-019, מיום 7 במאי, 1949

1949
  • דירוג