יומן כרמל II-018, מיום 30 באפריל, 1949

1949
  • דירוג