יומן כרמל II-017, מיום 23 באפריל, 1949

1949
  • דירוג